Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Hà NộiCâu 1: Với việc Sở Y tế Bắc Ninh tỏ ra bất ngờ khi có phản ánh về núi rác thải y tế khổng lồ, Bà có cho rằng lãnh đạo Sở đã tắc trách trong công tác quản lý tại địa phương mình không? Trả lời: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi […]

Câu 1: Với việc Sở Y tế Bắc Ninh tỏ ra bất ngờ khi có phản ánh về núi rác thải y tế khổng lồ, Bà có cho rằng lãnh đạo Sở đã tắc trách trong công tác quản lý tại địa phương mình không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế bên trong khuôn viên cơ sở y tế thuộc trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở Y tế, quản lý chất thải y tế bên ngoài khuôn viên cơ sở y tế thuộc trách nhiệm của ngành Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương. Đối với sự việc theo phản ánh về khối rác thải y tế tại thôn Quan Độ thuộc xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương sở tại và cơ quan tài nguyên và môi trường của địa phương.

Đối với trách nhiệm của các cơ sở y tế: phải thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế phát sinh từ cơ sở y tế đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra môi trường. Trường hợp cơ sở y tế không tự tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải y tế, phải hợp đồng chuyển giao chất thải cho cơ sở có tư cách pháp nhân và có giấy phép xử lý chất thải phù hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Câu 2: Mong muốn từ Bộ Y tế trong việc xử lý núi rác thải đó như thế nào? Và liệu đó có phải là nguyên nhân gây ra tên gọi “làng ung thư” như chúng ta vẫn biết?

Trả lời:

Trong năm 2015, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 58 quy định về quản lý chất thải y tế, trong đó quy định cụ thể về danh mục chất thải y tế nguy hại và danh mục chất thải y tế thông thường được phép thu gom để phục vụ mục đích tái chế. Đối với khối rác y tế tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cần được xác định rõ thuộc loại chất thải nguy hại hay chất thải thông thường. Nếu là chất thải nguy hại, phải chuyển giao cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Nếu là chất thải thông thường và trong danh mục chất thải được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế thì phải chuyển giao cho cơ sở có đăng ký kinh doanh lĩnh vực phù hợp và cơ sở này phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi chính thức đưa vào hoạt động hoặc đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước ngày Nghị định 38/2015 quy định về quản lý chất thải và phế liệu có hiệu lực.

 

Về tên gọi “làng ung thư” là cách gọi nôm na của báo chí, dựa trên kết quả nghiên cứu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (thuộc Bộ TTMT) thực hiện năm 2015. Trong báo cáo nêu có 10 làng có tỉ lệ người dân mắc và chết do ung thư cao.

Ngay sau khi biết kết quả này, 3 bộ liên quan (Bộ Y tế, Bộ TNMT, Bộ NNPTNT) cùng các cơ quan chức năng đã có cuộc họp xác minh độ tin cậy về mặt khoa học của Báo cáo này và đều thống nhất kết luận:

Phương pháp điều tra, lẫy mẫu và kết luận của Trung tâm này chưa đủ độ tin cậy về mặt khoa học. Chính đại diện Trung tâm cũng xác nhận độ chính xác của việc xác định mắc ung thư do Trung tâm thực hiện chỉ đúng khoảng 40-60%. Còn theo Bệnh viện K Trung ương, độ chính xác tỷ lệ đúng ung thư qua khai báo cao nhất chỉ đến 45%. Vì vậy, việc kết luận danh sách 10 làng ung thư là thiếu cơ sở khoa học. Do đó, chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí không sử dụng cụm từ “làng ung thư”, vì sẽ gây hiểu nhầm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế – xã hội cho người dân tại địa phương.

Cục Quản lý môi trường y tế

Xem thêm ...