Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc với Cục Quản lý môi trường y tếSáng ngày 27/12/2019, tại Cục Quản lý môi trường y tế, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế có buổi làm việc với Cục Quản lý môi trường y tế. Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng, các Phó […]

Sáng ngày 27/12/2019, tại Cục Quản lý môi trường y tế, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế có buổi làm việc với Cục Quản lý môi trường y tế. Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục Quản lý môi trường y tế.

Đ/c Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng đã báo cáo với Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên về những thành tích Cục Quản lý môi trường y tế đã đạt được trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những đề xuất kiến nghị với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo.
Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực, nguồn lực đầu tư hạn chế, nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế còn kém, nguy cơ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng xấu đến đến sức khỏe ngày càng gia tăng, tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức của Cục, sự phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế tích cực và hiệu quả nên Cục Quản lý môi trương y tế đã hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra, cụ thể: 100% văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và trình ban hành đúng tiến độ; công tác phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành kịp thời và chất lượng; công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh; các hoạt động truyền thông trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức; công tác cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức thành công Tháng hành động Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và Đối thoại doanh nghiệp năm 2019; Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; Tổ chức Hội nghị trực tuyến về giảm thiểu chất thải nhựa trong toàn ngành y tế với hơn 700 điểm cầu tại Trung ương và địa phương; Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7, Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15/10, Ngày Nhà tiêu Thế giới 19/11…
Ngoài ra, trong năm 2019, nhiều nhiệm vụ đột xuất được Lãnh đạo Bộ Y tế giao cho Cục đều hoàn thành tốt như: Tham gia xử lý, khắc phục các sự cố môi trường Formosa; Sự cố môi trường tại công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông; Sự cố nước Sông Đà; Sự cố ô nhiễm dung môi hữu cơ tại 02 doanh nghiệp; Sự cố ô nhiễm môi trường không khí; Sự cố 39 người chết tại Anh; Chỉ đạo xử lý môi trường và chất lượng nước trong mùa lụt bão; Tham gia công tác y tế phục vụ các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước.
Phát huy kết quả đạt được Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Cục Quản lý môi trường y tế quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được Bộ Y tế giao năm 2020, trong đó chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thanh kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính…

Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Đ/c Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được trong năm qua của tập thể lãnh đạo và công chức Cục Quản lý môi trường y tế. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã có một số ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:
Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Tập trung xây dựng và trình ban hành các thông tư theo đúng kế hoạch được Bộ Y tế giao.
Về xây dựng gói dịch vụ y tế cơ sở tuyến xã, huyện: phối hợp với Cục Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan tập trung xây dựng và trình ban hành gói dịch vụ y tế cơ sở cho tuyến xã trước 01/7/2020. Đối với gói dịch vụ y tế cơ sở tuyến huyện được xây dựng và trình ban hành tiếp theo trong 6 tháng cuối năm 2020.
Lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên triển khai trong năm 2020 và trình báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Về chỉ đạo giải quyết khắc phục sự cố môi trường: Nghiên cứu vai trò, trách nhiệm của các địa phương trong việc chủ trì, chủ động giải quyết các sự cố, Cục và các đơn vị liên quan của Bộ Y tế có vai trò hỗ trợ.
Về việc khắc phục các khó khăn, tồn tại của Cục: Đổi mới hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về công tác quản lý môi trường y tế một cách hiệu quả; Quán triệt theo chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khoá XII về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Cục cần có tham mưu cụ thể các văn bản hướng dẫn các đơn vị sau khi sáp nhập, phải rà soát vị trí việc làm, kịp thời nghiên cứu, bổ sung, luân chuyển nhân lực, cán bộ một cách phù hợp.
Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ: Việc kiện toàn các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp Chính phủ và cấp Bộ; Việc thực hiện ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Cơ quan an toàn, vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA); Xây dựng phòng xét nghiệm tham chiếu về chất lượng nước tại hai Viện (miền Bắc và Nam) để phục vụ ngoại kiểm, thanh tra chất lượng nước; Xây dựng các tiêu chuẩn vệ sinh tại một số khoa, phòng đặc thù của bệnh viện; Sửa đổi bổ sung Bộ Tiêu chí cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp trên cơ sở sửa đổi Quyết định số 3638/QĐ-BYT về kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp được nâng cấp lên thành Bộ Tiêu chí (bao gồm các tiêu chuẩn vệ sinh tại một số khoa, phòng đặc thù của bệnh viện); Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về quan trắc môi trường lao động trong Luật Đầu tư…

Một số hình ảnh với Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên:

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chụp ảnh với Tập thể lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chụp ảnh với tập thể Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng, các phòng và Trung tâm của Cục Quản lý môi trường y tế


Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chụp ảnh với cán bộ, công chức Cục Quản lý môi trường y tế

Xem thêm ...