Thư mời quan tâm dịch vụ tư vấn đấu thầuCăn cứ Quyết định số 2600/QĐ-BYT ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động “Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế và tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm sau khi được […]

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-BYT ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động “Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế và tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm sau khi được nâng cấp”;
Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế dự kiến triển khai thuê dịch vụ tư vấn đấu thầu để triển khai hoạt động trên, cụ thể:
– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
– Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Cục Quản lý môi trường y tế kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm nộp Báo giá và ồ sơ năng lực kèm theo các tài liệu có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên

Chi tiết theo file gửi kèm

Xem thêm ...