Thông báo kết quả xét nghiệm chất lượng nước Khu đô thị Tân Tây ĐôNgày 09/11/2017, Cục Quản lý môi trường y tế nhận được Công văn số 05/BQT.HHB của Ban Quản trị nhà chung cư HHB-Khu đô thị Tân Tây Đô phản ánh chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho người dân tại Khu đô thị Tân Tây Đô có hàm lượng Asen cao hơn tiêu chuẩn […]

Ngày 09/11/2017, Cục Quản lý môi trường y tế nhận được Công văn số 05/BQT.HHB của Ban Quản trị nhà chung cư HHB-Khu đô thị Tân Tây Đô phản ánh chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho người dân tại Khu đô thị Tân Tây Đô có hàm lượng Asen cao hơn tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

Ngày 23/11/2017, cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện của Cục Quản lý môi trường y tế, Thanh tra Bộ Y tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Sở Y tế thành phố Hà Nội, Trung tâm YTDP Hà Nội và Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước tại Khu đô thị Tân Tây Đô. Đoàn kiểm tra đã lấy 11 mẫu nước tại các vị trí khác nhau (Nước nguyên liệu; bể chứa sau xử lý; bể ngầm tòa nhà CT2A và CT2B, HHB; một số mẫu nước nhà dân)….

Kết quả chi tiết như sau:

1304mtskcd

 

Tải văn bản

Xem thêm ...