Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tếThông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 gồm 2 […]

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 gồm 2 môn thi: Kiến thức chung và Ngoại ngữ (Tiếng Anh) cụ thể theo file đính kèm:

 

Xem thêm ...