Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tếThông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế Căn cứ kết quả Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tổ chức ngày 29/12/2022 tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hội […]

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế

Căn cứ kết quả Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tổ chức ngày 29/12/2022 tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế thông báo triệu tập các thí sinh có danh sách gửi kèm:

Xem thêm ...