Tập huấn công tác quản lý chất thải y tế cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trưc thuộc Bộ Y tếGS.TS. Nguyễn Thanh Long- Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi tập huấn. Sáng ngày 13/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tập huấn công tác quản lý chất thải y tế cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, GS.TS. Nguyễn […]

GS.TS. Nguyễn Thanh Long- Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi tập huấn.

Sáng ngày 13/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tập huấn công tác quản lý chất thải y tế cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, GS.TS. Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế đã nêu lên một số vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý chất thải y tế và phương hướng tháo gỡ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất cho Bộ phương án hợp tác công tư trong quản lý chất thải phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của từng đơn vị.

Tại buối tập huấn, các đại biểu cũng được nghe báo cáo thực trạng về công tác quản lý chất thải y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hiện tại, về xử lý nước thải y tế, có 30/35 bệnh viện trực thuộc Bộ đã có hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo theo quy định; 05 bệnh viện còn lại, đang được đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế từ nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong thời gian xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới, các bệnh viện vẫn thực hiện việc xử lý nước thải bằng hóa chất trước khi thải ra môi trường. Về xử lý chất thải rắn y tế, 100% chất thải rắn y tế phát sinh từ các cơ sở y tế đều được xử lý bằng các biện pháp khác nhau trong đó 22 bệnh viện thuê các đơn vị có chức năng để xử lý, 13 bệnh viện tự xử lý tại cơ sở đảm bảo theo quy định.

Cũng trong buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn về nội dung quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế như các thủ tục hành chính về môi trường, tổ chức thực hiện quản lý chất thải… Ngoài ra các đại biểu còn được hướng dẫn quản lý và sử dụng hóa chất diệt khuẩn trong cơ sở y tế như chỉ sử dụng những sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành còn hiệu lực, còn hạn sử dụng…

Thời gian qua, ngành Y tế với những nỗ lực của mình đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng, ban hành nhiều văn bản, chính sách và tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế. Bố trí kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Bộ để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế nhằm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (hiện các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế đã hoàn thành) theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm ...