Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế”Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế” ( xin vui lòng tải tài liệu tại đây) 1. Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế 2. Kế hoạch số 837/KH-BYT Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển […]

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế” ( xin vui lòng tải tài liệu tại đây)

1. Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Chi thi giam thieu chat thai nhua
Tải văn bản

2. Kế hoạch số 837/KH-BYT Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Final Kế hoạch tổ chức HNTT

Tải văn bản

3. Chương trình Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

chương trình tổ chức hội nghị trực tuyến giảm thiểu chất thải nhựa

Tải văn bản

4. Công văn số 4441/BYT-MT v/v Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CV gui SYT

Tải văn bản

5. Giấy mời số 694/BYT-MT Dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế” gửi Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương

cv gửi UBND

Tải văn bản

6. Giấy mời số 695/GM-BYT Tham dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế”

GM HN diem cau trung uong

Tải văn bản

7. Backdrop Hội nghị trực tuyến

 

(Để tải vui lòng kích chuột phải vào hình ảnh và  chọn save image as)

Tải file backdrop gốc tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1lV4k3XzygY7FtwDalzs6uNDw6MtsEbn5/view?usp=sharing

8. Khẩu hiệu giảm thiểu chất thải nhựa

Ban duyet_Khau hieu truyền thông

Tải văn bản

9. Bản cam kết giảm thiểu chất thải nhựa

Tải bản word tại đây: Bản cam kết đơn vị thuộc BYT

Tải file Bản cam kết gốc tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1UWDzHQzPfvniubuOFs8-HZRoUey2eznt/view?usp=sharing

Tải bản word tại đây: Bản cam kết đơn vị cung cấp dịch vụ

Tải file gốc Bản cam kết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1vr8LjpzgWM6rdsdKMWenzyMX4NQcWW0a/view?usp=sharing

Tải bản word tại đây: Bản cam kết khoa phòng thực hiện

Tải file gốc Bản cam kết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1UWDzHQzPfvniubuOFs8-HZRoUey2eznt/view?usp=sharing

Tải bản word tại đây: Bản cam kết đơn vị thuộc SYT

Tải file gốc Bản cam kết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/17ZBUZNnD2PhkZOwpm2Yvy4ejM4PzYmVQ/view?usp=sharing 

10. Bộ nhận diện chương trình Hội nghị trực tuyến giảm thiểu chất thải nhựa ngày 16/8/2019

Bản cam kết tải tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1tgI55jkycxmjZScEaWU0PxfwNfNAu8a4?usp=sharing

Thông điệp đường phố tải tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1gBxRy74IIEHDfE8G6XYXMGFVdVYaazxn?usp=sharing

Thông điệp tại cơ sở y tế tải tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1p0ls4qOPHO3SxDhKisHXFu3mEbaRF4Jo?usp=sharing

Thông điệp tại Hội nghị tải tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/13-REcTEfDIJjYcuAhaT7M5T_1D3hkD48?usp=sharing

11. Video hướng dẫn giảm thiểu chất thải nhựa  trong ngành y tế

Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QNANeOtumHnmkknJj18Zu_jCHqUbO7Kv/view?usp=sharing 

Xem thêm ...