Phụ cấp ưu đãi nghề tại cơ sở y tế công lập(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Quang (cdhakh@...) làm nghề chiếu chụp X-quang, thuộc khoa chuẩn đoán hình ảnh tại một cơ sở y tế công lập, hiện đang hưởng mức 40% phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ. Vậy, mức phụ cấp ông Quang được hưởng có đúng quy định không?

Về vấn đề trên, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) trả lời như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, người lao động làm công việc chiếu chụp X-quang tại các cơ sở y tế công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% . Như vậy mức phụ cấp ưu đãi nghề ông Quang đang được hưởng là phù hợp với quy định.
Bên cạnh phụ cấp ưu đãi nghề, đối với chức danh nghề chiếu chụp X-quang, người lao động còn được hưởng mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ 0,1 – 0,4 theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.
Ngoài ra người lao động còn được hưởng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với các mức 10.000đ, 15.000đ, 20.000đ và 25.000đ đối với mỗi ngày làm việc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.
Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Xem thêm ...