Mời nộp báo giá thực hiện gói thầu: “Thông tin, truyền thông về quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế trên kênh truyền hình VTV1 và Thông tấn xã Việt NamCăn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế phê duyệt nội dung hoạt động chi tiết kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 của Cục Quản lý môi trường y tế; Quyết định số 142/QĐ-MT ngày 12/10/2022 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc phê […]

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế phê duyệt nội dung hoạt động chi tiết kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 của Cục Quản lý môi trường y tế; Quyết định số 142/QĐ-MT ngày 12/10/2022 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc phê duyệt nội dung yêu cầu gói thầu “Thông tin, truyền thông về quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế trên kênh truyền hình VTV1 và Thông tấn xã Việt Nam” từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022, chi tiết công văn gửi kèm:

Xem thêm ...