Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tếHội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 gồm 2 môn thi: Kiến thức chung và Ngoại ngữ (tiếng Anh) cụ thể theo File gửi kèm  

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 gồm 2 môn thi: Kiến thức chung và Ngoại ngữ (tiếng Anh) cụ thể theo File gửi kèm

 

Xem thêm ...