Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế năm 2022Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Quản lý […]

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Quản lý Môi trường y tế năm 2022 theo danh sách đính kèm:

 

Xem thêm ...