Kết luận thanh tra chuyên ngành số 312/KL-MT ngày 04/7/2022Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 312/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y t, chất lượng […]

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 312/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y t, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Sở Y tế tỉnh Thái Bình.

Xem thêm ...