Kết luận thanh tra chuyên ngành số 106/KL-MT ngày 20/01/2020Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 106/KL-MT ngày 20/1/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại 05 […]

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 106/KL-MT ngày 20/1/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại 05 cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An

Cv106KLMT

Xem thêm ...