Kết luận thanh tra chuyên ngành số 105/KL-MT ngày 20/1/2020Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 105/KL-MT ngày 20/1/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Công […]

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 105/KL-MT ngày 20/1/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Công ty Cổ phần Fit Cosmetics

Cv105KLMT

Xem thêm ...