Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo và người lao động trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí MinhTrong 2 ngày 23 – 24/11/2017, Trung tâm Thông tin môi trường y tế phối hợp với Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động” cho hơn 120 học viên là các cán bộ lãnh đạo quản lý và người lao động của […]

Trong 2 ngày 23 – 24/11/2017, Trung tâm Thông tin môi trường y tế phối hợp với Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động” cho hơn 120 học viên là các cán bộ lãnh đạo quản lý và người lao động của trường.

Đại diện lãnh đạo Trường phát biểu tại lớp Huấn luyện


Các giảng viên giảng bài tại lớp huấn luyện.

Tại lớp huấn luyện, các học viên đã được nghe các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động, truyền đạt những nội dung cơ bản về đặc điểm lao động, yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên Y tế; Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật An toàn, vệ sinh lao động; Hướng dẫn lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động; Các quy định về An toàn, vệ sinh lao động; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động và Văn hóa an toàn trong ngành y tế…

Cũng tại lớp huấn luyện, các học viên đã tổ chức trao đổi, thảo luận và được giải đáp trực tiếp một số vấn đề còn vướng mắc, qua đó, các cán bộ lãnh đạo của từng đơn vị đã có được những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động trong ngành y tế và trách nhiệm quyền hạn của bộ máy quản lý trong việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Kết thúc khóa Huấn luyện, các học viên đã làm bài kiểm tra và đạt kết quả cao. Qua đó, Trung tâm Thông tin môi trường y tế đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho các học viên theo quy định

Lăng Thúy

 

Xem thêm ...