Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại bệnh viện Nhi Trung ươngTrong hai ngày 19-20/10/2017, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế phối hợp Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức tập huấn huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho hơn 600 cán bộ lãnh đạo khoa/phòng và nhân viên của […]

Trong hai ngày 19-20/10/2017, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế phối hợp Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức tập huấn huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho hơn 600 cán bộ lãnh đạo khoa/phòng và nhân viên của Bệnh viện
Tham dự và khai mạc lớp huấn luyện có TS.BS. Phạm Thu Hiền đại diện lãnh đạo bệnh viện cùng các cán bộ lãnh đạo khoa/phòng và nhân viên của Bệnh viện Bệnh viện Nhi Trung ương.

TS.BS. Phạm Thu Hiền đại diện lãnh đạo bệnh viện –phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Trong bài phát biểu khai mạc TS.BS. Phạm Thu Hiền nêu lên tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động, và năm 2016 bệnh viện đã tổ chức 01 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Năm 2017, bệnh viện tiếp tục tổ chức cho các cán bộ lãnh đạo quản lý, trưởng phó khoa, phòng và toàn thể nhân viên bệnh viện được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Tại lớp huấn luyện, các cán bộ quản lý của Bệnh viện đã được giới thiệu, tham gia tìm hiểu sâu về Luật ATVSLĐ năm 2015, các Nghị định hướng dẫn kèm theo (nghị định 37/2016/NĐ-CP, nghị định 39/2016/NĐ-CP, nghị định 44/2016/NĐ-CP), đặc biệt nhấn mạnh đến những nội dung điều chỉnh, bổ sung, đổi mới và chi tiết hóa các vấn đề chuyên sâu; các chế độ chính sách đối với người lao động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong ngành y tế…

Toàn cảnh lớp huấn luyện
Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế tại đơn vị được tốt hơn.
Duy Thành

 

Xem thêm ...