Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt ĐứcTrong các ngày 07-08/11/2017, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho gần 900 cán bộ và nhân viên y tế của Bệnh viện. Tham […]

Trong các ngày 07-08/11/2017, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho gần 900 cán bộ và nhân viên y tế của Bệnh viện.
Tham dự và khai mạc lớp huấn luyện PGS.TS. Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc bệnh viện cùng các cán y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức


PGS. TS. Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
phát biểu khai mạc
Trong bài phát biểu khai mạc PGS.TS Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đưa ra thực trạng về công tác an toàn, vệ sinh lao động những năm gần đây tại bệnh viện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đơn vị đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại bệnh viện, năm 2015 bệnh viện đã tổ chức 02 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo và nhân viên y tế.


Toàn cảnh lớp huấn luyện

Tại lớp huấn luyện, các cán bộ y tế của Bệnh viện đã được các chuyên gia của Trung tâm giới thiệu và tham gia tìm hiểu sâu về Luật ATVSLĐ năm 2015, các Nghị định hướng dẫn kèm theo (nghị định 37/2016/NĐ-CP, nghị định 39/2016/NĐ-CP, nghị định 44/2016/NĐ-CP), đặc biệt nhấn mạnh đến những nội dung điều chỉnh, bổ sung, đổi mới và chi tiết hóa các vấn đề chuyên sâu; các chế độ chính sách đối với người lao động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong ngành y tế…

PGS. TS Nguyễn Huy Nga giảng bài tại lớp huấn luyện

Các giảng viên đã đưa ra nhiều phương thức truyền đạt như thảo luận, tìm hiểu các ví dụ thực tế thông qua hình ảnh, đoạn phim, ví dụ tình huống thực tế… từ đó các học viên được nâng cao kiến thức cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế.
Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế tại đơn vị được tốt hơn.
Duy Thành

Xem thêm ...