Hội thảo xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà vệ sinh trong bệnh viện tại Hải Phòng ngày 18 tháng 11 năm 2013Ngày 18/11/2013, tại Sở Y tế Hải Phòng đã diễn ra buổi Hội thảo “Xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà sinh trong bệnh viện”, với sự tham gia của các Cán bộ của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, đại diện của Sở Y tế Hải Phòng cùng gần 60 đại diện, đại biểu cho các bệnh viện các quận

Tại buổi Hội thảo, đại diện cho phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế Hải Phòng đã có báo cáo về thực trạng tình hình nhà vệ sinh tại các bệnh viện trực thuộc Sở. Theo báo cáo, tại hầu hết các bệnh viện, cơ sở vật chất tại các nhà vệ sinh đều đã xuống cấp hoặc đều được xây dựng trên nền cơ sở hạ tầng cũ, không có nội quy, hướng dẫn và bảng kiểm kê đánh giá. Công tác kiểm tra và giám sát tình hình nhà vệ sinh tại 21 trên tổng số 33 bệnh viện trực thuộc Sở được giao cho phòng Điều dưỡng/ hộ lý, 3 đơn vị khác giao công tác kiểm tra giám sát cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, còn lại 9 bệnh viện làm hợp đồng với các công ty dịch vụ vệ sinh bên ngoài.

Dựa trên cuộc nghiên cứu đã thực hiện của nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý môi trường y tế, ThS. Trần Khánh Long – Giảng viên trường Đại học Y tế công cộng đại diện cho Cục Quản lý môi trường y tế đã trình bày về hai mô hình quản lý nhà vệ sinh trong bệnh viện là mô hình quản lý Nhà vệ sinh có sự tham gia của cơ sở dịch vụ môi trường bên ngoài và mô hình Nhà vệ sinh không có sự tham gia của cơ sở dịch vụ thuê ngoài. Các ưu nhược điểm và cách thức thực hiện quy trình quản lý nhà vệ sinh tại các bệnh viện đã được nêu đầy đủ trong bài trình bày, giúp các lãnh đạo của các bệnh viện, khoa phòng nắm rõ và áp dụng vào thực tế tại bệnh viện mình.

Theo ông Trần Văn Tấn – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hải Phòng, tại các bệnh viện vấn đề thiếu nhân lực diễn ra khá phổ biến, công tác đào tạo tập huấn cho những công ty, cá nhân làm công tác vệ sinh chưa được triển khai dẫn đến sự không thống nhất và tình hình cơ sở vật chất đều lạc hậu, chắp vá dẫn đến tình trạng xuống cấp nhanh chóng. Ông Phạm Văn Minh – Giám đốc Bệnh viên Đa khoa An Dương có góp ý rằng cần thiết có một văn bản quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn chung cho các bệnh viện trên toàn quốc về vấn đề nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn và cách thức tiến hành, xây dựng.

Buổi Hội thảo đã nhận được những phát biểu trình bày, góp ý từ thực tiễn tại các cơ sở bệnh viện nhằm đưa ra định hướng cho các hoạt động tiếp theo trong công tác quản lý nhà vệ sinh tại bệnh viện.

Cao Ánh Ngọc

Xem thêm ...