Hội thảo tổng kết tình hình triển khai Dự án thành phần Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019 và hướng dẫn lập kế hoạch năm 2020Ngày 13/12/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức Hội thảo tổng kết tình hình triển khai Dự án thành phần Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019 và hướng dẫn lập […]

Ngày 13/12/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức Hội thảo tổng kết tình hình triển khai Dự án thành phần Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019 và hướng dẫn lập kế hoạch năm 2020. Tham dự và chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bà Nguyễn Diễm Hằng – Đồng Chủ nhiệm Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tại 21 tỉnh; Ông Trần Văn Đoài – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, các Viện thuộc hệ y học dự phòng, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới và chuyên gia Liên danh tư vấn thuộcTrung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và Phòng chống chấn thương & Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 21 tỉnh tham gia Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tại 21 tỉnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Trong thời gian qua ngành y tế các tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan để lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ số đầu ra về kế hoạch BCC và vệ sinh. Theo kết quả kiểm đếm chính thức của Kiểm toán nhà nước, kết quả thực hiện các chỉ số vệ sinh năm 2018 đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những năm trước. 21/21 tỉnh đã hoàn thành các hoạt động cốt lõi của kế hoạch BCC, trong đó có các hoạt động cốt lõi của ngành giáo dục. 134 xã đã đạt xã vệ sinh toàn xã trong số 164 xã đăng ký kiểm đếm, đạt 81%. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần tăng tỷ lệ kinh phí được hoàn trả cho các địa phương để tiếp tục thực hiện. Đại diện Ngân hàng thế giới, Bà Nguyễn Diễm Hằng cũng đã phát biểu trao đổi, chia sẻ với các địa phương những thuận lợi, khó khăn thách thức của Chương trình, đồng thời chia sẻ những vấn đề cần lưu ý với các tỉnh để có thể hoàn thành các chỉ số giải ngân và kiểm đếm kết quả.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Đức Hồng, chuyên gia tư vấn báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các hoạt động và dự kiến kết quả đạt được trong năm 2019 và các vấn đề cần lưu ý cho việc kiểm đếm kết quả năm 2019. Theo đó trong năm 2019 có 263 xã đạt xã vệ sinh toàn xã và 27 xã đạt xã vệ sinh toàn xã bền vững của năm 2017. Dự kiến năm 2020 tiếp tục thực hiện 137 xã đạt xã vệ sinh toàn xã và 134 xã đạt xã vệ sinh toàn xã bền vững của năm 2018. So với 2018, kinh phí thực hiện Chương trình của Trung ương cấp cho các tỉnh sớm hơn. Tuy nhiên, không ít tỉnh mới nhận được kinh phí cuối tháng 11/2019 và vẫn còn 4 tỉnh chưa nhận được kinh phí đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện chương trình, nhất là tổ chức các hoạt động BCC, hỗ trợ HGĐ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là một thách thức đối với các tỉnh trong bối cảnh khó khăn về kinh phí, nguồn lực để thực hiện. Đa số các tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động lồng ghép chăm sóc SKSS, phòng chống SDD, giới và DTTS, Các địa phương cũng đã thực hiện các hoạt động duy trì bền vững tại 27 xã đạt VSTX năm 2017. Hầu hết công trình vệ sinh của TYT và các trường học ở các xã đạt VSTX năm 2017 đều được duy trì tốt.

PGS.TS Nguyễn Đức Hồng, chuyên gia tư vấn trình bày tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, ThS Nguyễn Hiền Minh, chuyên gia tư vấn của Ngân hàng thế giới đã trình bày những yêu cầu về công tác kiểm đếm và thực hiện báo cáo của Chương trình. TS. Phạm Thanh Hải trình bày hướng dẫn lập kế hoạch hợp phần vệ sinh năm 2020 cho các tỉnh, theo đó nhóm tư vấn đã đưa ra một số lưu ý để đạt mục tiêu vệ sinh toàn xã và vệ sinh toàn xã bền vững năm 2020.

TS. Phạm Thanh Hải, chuyên gia tư vấn trình bày tại Hội thảo

Hội thảo tổng kết là cơ hội để ngành y tế các tỉnh tham gia Chương trình cập nhật kiến thức về tiến độ thực hiện hợp phần vệ sinh của Chương trình của từng tỉnh, trao đổi thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động hợp phần vệ sinh, các cách tháo gỡ nhằm thực hiện được các mục tiêu của năm 2019 trong thời gian còn lại và mục tiêu về vệ sinh năm 2020.

Toàn cảnh Hội thảo tổng kết

Hường Phạm

Xem thêm ...