Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo kết quả tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải từ hoạt động y tế và dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải bệnh việnNgày 18/12/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo kết quả tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải […]

Ngày 18/12/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo kết quả tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải từ hoạt động y tế và dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải bệnh viện. Tham dự hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; GS.TS. Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường và đại diện Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y và đại diện Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố từ TP. Đà Nẵng trở vào phía Nam.


PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Năm 2017, Cục Quản lý môi trường y tế được Bộ Y tế giao là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường và Trường Đại học Y tế công cộng triển khai thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải và đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế. Đây là cuộc điều tra tổng thể đầu tiên được thực hiện tại các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc. Kết quả tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đề ra các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao về xử lý chất thải y tế đến năm 2025 là 100% chất thải y tế (bao gồm chất thải rắn, nước thải, khí thải) được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải cũng sẽ giúp cho các địa phương có được bức tranh tổng thể về tình hình phát thải và quản lý, xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn, từ đó đề ra các giải pháp quản lý tốt hơn công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế của địa phương. Về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải bệnh viện, đây cũng là nội dung hết sức quan trọng và thiết thực đối với các bệnh viện, các nhà quản lý trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hằng năm.

GS.TS. Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng phát biểu tại Hội thảo.

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận về thực trạng nguồn thải, thực trạng xử lý chất thải y tế cũng như kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Các đại biểu cho ý kiến, làm rõ hơn số liệu được đưa ra trong báo cáo về công tác quản lý chất thải y tế và thống nhất rằng kết quả tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải sẽ giúp cho các địa phương có được bức tranh tổng thể về tình hình phát thải và quản lý, xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn, từ đó đề ra các giải pháp quản lý tốt hơn công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế.
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ hơn các định mức tiêu hao như: lao động, vật liệu, hóa chất, dụng cụ trong định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải bệnh viện và nhất trí rằng việc sớm hoàn thiện, ban hành định mức sẽ là công cụ hữu ích giúp cho các bệnh viện có căn cứ để lập dự toán và bố trí kinh phí đáp ứng nhu cầu cho hoạt động xử lý nước thải y tế.

TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu kết luận Hội thảo


Đại biểu tham dự cùng thảo luận tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Mạnh Hùng

Xem thêm ...