Hội thảo góp ý các tài liệu về bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạtNgày 14/10/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Hội thảo tham vấn về các tài liệu giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, […]

Ngày 14/10/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Hội thảo tham vấn về các tài liệu giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Ông Tôn Tuấn Nghĩa – Đại diện Tổ chức Y tế thế giới, Bà Hạ Thanh Hằng – Trưởng ban Chính sách và Hợp tác quốc tế- Hội cấp thoát nước Việt Nam, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường và đại diện Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường của 5 tỉnh/thành phố Hà Nội, Thái Bình, Đăk Lak, Thừa Thiên Huế, Bến Tre.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Cục Quản lý môi trường y tế được Bộ Y tế giao là đơn vị đầu mối, chủ trì triển khai công tác về kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc. Ngày 14/12/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tỉnh chưa ban hành kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Cục Quản lý môi trường y tế đã xây dựng dự thảo các tài liệu về giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt để hỗ trợ các tỉnh, thành phố triển khai công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước và xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về dự thảo Khung Kế hoạch hành động về giám sát chất lượng nước; Dự thảo Hướng dẫn xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về giám sát chất lượng nước và Quy trình giám sát chất lượng nước.

Đại diện Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường trình bày tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận về dự thảo lộ trình triển khai của kế hoạch hành động về giám sát chất lượng nước, các bước xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương và hiệu quả kinh tế, xã hội của quy chuẩn kỹ thuật địa phương về giám sát chất lượng nước mang lại. Các đại biểu đều thống nhất rằng việc tuân thủ theo những quy định của Thông tư 41/2018/TT-BYT bao gồm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước là cần thiết và quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được sẽ hỗ trợ các đơn vị kiểm tra, giám sát chất lượng nước thực hiện dễ dàng hơn.

Đại biểu tham dự cùng thảo luận tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Hường Phạm

Xem thêm ...