Hội nghị triển khai truyền thông vệ sinh môi trường tại một số khu vực ven biển, Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019Trong những năm gần đây môi trường biển đang chịu nhiều tác động liên tục từ các hoạt động của con người, nhất là việc xả thẳng rác thải vào môi trường biển; sự phát triển của các khu công nghiệp; khai thác sử dụng cảng biển… Những yếu tố trên đã, đang gây sức […]

Trong những năm gần đây môi trường biển đang chịu nhiều tác động liên tục từ các hoạt động của con người, nhất là việc xả thẳng rác thải vào môi trường biển; sự phát triển của các khu công nghiệp; khai thác sử dụng cảng biển… Những yếu tố trên đã, đang gây sức ép lớn lên môi trường nước biển ven biển, dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học biển, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng.
Nhằm nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại các vùng ven biển để giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, những tác động ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Với mục tiêu đó ngày 20/8/2019, được sự quan tâm của Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu thực hiện Hội nghị “Triển khai truyền thông vệ sinh môi trường – Hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019”, được triển khai cho 02 xã Quỳnh Nghĩa và Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu.
Tham dự Hội nghị có đại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Đại diện UBND xã Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy; Đại diện Trạm Y tế xã Quỳnh Nghĩa và Tiến Thủy, cùng toàn thể người dân hai xã.

Đồng chí Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tập chung giới thiệu mô hình truyền thông cộng đồng cùng tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực ven biển, Hướng dẫn các hoạt động triển khai mô hình truyền thông tại cộng đồng. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến về việc thực hiện mô hình truyền thông nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân tại 2 xã ven biển thuộc huyện Quỳnh Lưu được truyền thông đảm bảo vệ sinh môi trường hộ gia đình, vệ sinh môi trường tại thôn/xóm, thu gom xử lý rác thải trên loa đài phát thanh xã, 100% cán bộ đại diện các xóm của 2 xã vùng ven biển của huyện Quỳnh Lưu được tập huấn truyền thông cộng đồng cùng tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, Đánh giá được thực trạng công tác vệ sinh môi trường tại cộng đồng, vệ sinh hộ gia đình, cụ thể: sử dụng nhà tiêu, nước sạch, kiến thức, thái độ, thực hành và nhu cầu của người dân về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh tại xã sau khi thực hiện truyền thông.

Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị

Băng rôn tuyên truyền được treo trên địa bàn xã

Có thể nói, Truyền thông cộng đồng và việc làm không thể thiếu để giúp người dân hiểu biết về vệ sinh môi trường. Vì thế, chỉ có việc đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng là giải pháp quan trọng trong công tác nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ của người dân và khuyến khích thực hiện các hành vi có lợi để giữ gìn, bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe của người dân tại khu vực ven biển nói riêng và người dân trên cả nước nói chung, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Lăng Thúy – Phạm Hường

Xem thêm ...