Hiệu quả từ Mô hình Cộng đồng tự quản về vệ sinh, phòng chống tai nạn tại huyện Đăk HàNăm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp xây dựng […]

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp xây dựng Mô hình cộng đồng tự quản về vệ sinh, phòng chống tai nạn thương tích hướng tới xây dựng Làng sức khỏe trên địa bàn huyện.


Với nòng cốt là Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân từ huyện đến xã, thị trấn, Mô hình cộng đồng tự quản đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tập trung vào các nội dung xây dựng và duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; phối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe. Trong đó chú trọng các chỉ tiêu về vệ sinh (tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, số hộ gia đình không có ổ lăng quăng/bọ gậy tại nhà…), phòng chống tai nạn thương tích và bảo đảm an toàn cho cộng đồng; thành lập 105 tổ tự quản về chăm sóc sức khỏe và 506 nhóm hộ gia đình tự quản về vệ sinh, phòng chống tai nạn thương tích tại 105 thôn trên địa bàn.
Các nhóm hộ tự quản đã tổ chức thăm hộ gia đình lẫn nhau để đánh giá sự thay đổi của các hộ trong nhóm được 1.708 lần với 16.395 người tham gia; các Tổ tự quản thôn đã tổ chức thăm hộ gia đình để tuyên truyền về vệ sinh, phòng chống tai nạn thương tích 1.614 lần với 16.447 người tham gia; họp thôn định kỳ 1.609 lần với 65.527 người tham gia; tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường tại các thôn là 1.509 đợt với 76.793 người tham gia; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa không dây về các nội dung thực hiện Mô hình tại địa phương.
Sau 1 năm triển khai thực hiện Mô hình, toàn huyện có 61/105 thôn đạt được cả 4 tiêu chí, vượt hơn 28% so với chỉ tiêu đề ra (58,09/30%); nhận thức của người dân vệ sinh phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng được nâng cao; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tương đối ổn định, không có dịch lớn xảy ra; số mắc các bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ năm trước.
Võ Văn Tài (Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà)

Xem thêm ...