Giải đáp thông tin về đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tếNgày 22/6/2020 Cơ quan quản lý môi trường y tế có văn bản số 1176 / MT-VP về việc giải đáp thông tin về việc đăng ký lưu hành các côn trùng chế độ, diệt khuẩn được sử dụng trong gia dụng và y tế gửi hoạt động của Doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa […]

Ngày 22/6/2020 Cơ quan quản lý môi trường y tế có văn bản số 1176 / MT-VP về việc giải đáp thông tin về việc đăng ký lưu hành các côn trùng chế độ, diệt khuẩn được sử dụng trong gia dụng và y tế gửi hoạt động của Doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất, diệt trùng côn trùng, diệt khuẩn sử dụng trong gia dụng và y tế.

điện thoại bộ phận một cửa: 024.32272861

điện thoại phòng quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất: 024.32272850

 

Xem thêm ...