Giải đáp thông tin về đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tếNgày 22/6/2020 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1176/MT-VP về việc giải đáp thông tin về đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế gửi các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, […]

Ngày 22/6/2020 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1176/MT-VP về việc giải đáp thông tin về đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế gửi các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Chi tiết xin xem tại công văn:

Cv1176 MT về giải đáp ĐKLH hồ sơ

 

Xem thêm ...