Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tếDownload Version Download 64 File Size 863.53 KB File Count 1 Create Date 09/01/2023 Last Updated 09/01/2023 Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế

  • Version
  • Download 64
  • File Size 863.53 KB
  • File Count 1
  • Create Date 09/01/2023
  • Last Updated 09/01/2023

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Môi trường y tế