Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặnDownload Version Download 26 File Size 2.60 MB File Count 1 Create Date 19/05/2023 Last Updated 19/05/2023 Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

  • Version
  • Download 26
  • File Size 2.60 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19/05/2023
  • Last Updated 19/05/2023

Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn