Công văn số 4500/BYT-MT chỉ đạo triển khai các hoạt động, nội dung vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong phòng chống dịch bệnhDownload Version Download 26 File Size 1.37 MB File Count 1 Create Date 03/10/2022 Last Updated 03/10/2022 Công văn số 4500/BYT-MT chỉ đạo triển khai các hoạt động, nội dung vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong phòng chống dịch bệnh

  • Version
  • Download 26
  • File Size 1.37 MB
  • File Count 1
  • Create Date 03/10/2022
  • Last Updated 03/10/2022

Công văn số 4500/BYT-MT chỉ đạo triển khai các hoạt động, nội dung vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong phòng chống dịch bệnh