DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19Tải về toàn bộ danh mục Stt Nội dung Ghi chú 1. Quyết định số 1282 / QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành “Thời gian tạm dừng hướng dẫn kiểm tra Covid19” 2. Quyết định số 1284 / QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 […]

Tải về toàn bộ danh mục

Stt

Nội dung

Ghi chú

1. Quyết định số 1282 / QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành “Thời gian tạm dừng hướng dẫn kiểm tra Covid19”
2. Quyết định số 1284 / QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Chỉnh sửa, bổ sung Phụ lục 1 Trang thiết bị danh mục được kiểm tra theo thời gian thực RT- PCR được ban hành kèm theo
3. Quyết định số 1344 / QĐ-BYT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19).
4. Quyết định số 1620 / QĐ-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về công việc thành lập nhóm hỗ trợ công việc kiểm tra bệnh viêm đường hô hấp cấp làm mới của viruts Corona (COVID-19).
5. Quyết định số 3351 / QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và COVID-19 điều trị rút ra mới Corona (SARS-CoV-2)”
6. Quyết định số 3455 / QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về công việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch COVID-19”
7. Quyết định số 3428 / QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc thành lập hệ thống hỗ trợ kiểm tra dịch vụ COVID-19 của Bộ Y tế.
8. Quyết định số 3468 / QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.
9. Quyết định số 3597 / QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19.
10. Quyết định số 3888 / QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành thủ công “Hướng dẫn, chống dịch vụ COVID-19 tại đồng cộng trong trạng thái mới bình thường”.
11. Quyết định số 4042 / QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch phát hiện bệnh SARS-COV-2 trong COVID-19 đoạn dịch.
12. Quyết định số 5188 / QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm tra SARS-COV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh.
A2. NĂM 2021
13. Quyết định số 219 / QĐ-BYT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp làm mới của vi rút Corona (nCoV) đưa vào danh sách các nhóm bệnh Theo quy định của Luật phòng chống truyền nhiễm năm 2007.
14. Quyết định số 1436 / QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng giá dịch vụ “thử nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT -PCR từ hầu họng bệnh (cho mẫu đơn).
15. Quyết định số 1636 / QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thiết bị lưu trữ y tế thử nghiệm trong ống nghiệm được cấp tại Việt Nam (03/2021)
16. Quyết định số 1637 / QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chống chấn thương in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam .
17. Quyết định số 1817 / QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
18. Quyết định số 2022 / QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.
19. Quyết định số 1839 / QĐ-BYT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề cương Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 qua thanh huyết thanh và liên kết khảo sát quan yếu tố tới nguy cơ đo, tử vong và đặt nội dung quản lý khí COVID-19 tại Việt Nam ”do Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock, Đại học Sydney hỗ trợ.
20. Quyết định số 2263 / QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành Danh mục 01 trang thiết bị y tế thử nghiệm RNA xác định trong ống nghiệm của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký.
21. Công văn số 3848 / BYT-DP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thử nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới.
22. Quyết định số 2626 / QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công việc ban hành Danh mục yêu cầu thiết bị trang, vật tư tiêu hao và thiết bị của các khu vực điều trị bệnh COVID-19 .

 

 

Xem thêm ...