Dân hỏi cơ quan nhà nước trả lời: về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hạiCâu hỏi: Kính gửi Bộ Y tế Tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTB&XH có quy định hướng dẫn về thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Chúng tôi ở cơ sở đã tiến hành hợp đồng với […]

Câu hỏi:

Kính gửi Bộ Y tế Tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTB&XH có quy định hướng dẫn về thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Chúng tôi ở cơ sở đã tiến hành hợp đồng với các đơn vị (được phép của Bộ Y tế) đo môi trường lao động để cấp phụ cấp đc hại bằng hiện vật cho người lao động. Tuy nhiên, tại Điều 2. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng 1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau: a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động). Chúng tôi bị vướng mắc: Đối tượng nào? vị trí nào? khoa nào? có yếu tố: Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm Chúng tôi kính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn vấn đề này. Vì ở các cơ sở chuyên khoa như: lao, tâm thần, truyền nhiễm thì đương nhiên rồi. Nhưng ở các khoa: khám bệnh tiếp xúc đầu tiên chưa biết là bệnh gì?, các khoa khác: Hối sức, nội, Nhi, … lúc đầu chưa xác định được truyền nhiễm, như sau đó xác định thfi có được hưỡng không?…Nhất là các tuyến y tế cơ sở huyện xã, chỉ khám đa khoa, không có chuyên khoa thì hưởng như thế nào? Rất mong Bộ Y tế có hướng dẫn để chúng tôi thực hiện nhằm đảm bảo chế độ cho người lao động.

Trả lời:

 

Đối với trường hợp của bạn hỏi, chúng tôi xin hướng dẫn như sau:

 

Căn cứ vào Quyết định 915/BLĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, thì ngành Y tế có 12 nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và 26 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Vì thế cơ quan bạn phải tra xem những khoa, phòng, bộ phận nào nằm trong danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

 

Đối với các cơ sở y tế, ngoài việc đo, kiểm tra môi trường lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế, thì đơn vị bạn còn phải thực hiện đánh giá yếu tố tiếp xúc vi sinh vật. Vì thế, cơ quan bạn phải đề nghị cơ quan thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động thực hiện đánh giá yếu tố tiếp xúc vi sinh vật (theo Phụ lục 1 của Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 30/12/2006 của Bộ y tế hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp) tại các khoa phòng, bộ phận để bổ sung vào Báo cáo kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

 

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH, những người lao động làm các công việc không thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, nhưng đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm thì căn cứ vào điểm b, khoản 4, Điều 3 người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 (10.000 đồng) .

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã có những câu hỏi về chế độ chính sách đối với nhân viên y tế.


Xem thêm ...