Dân hỏi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lờiCâu hỏi: Cháu xin chào các cô chú. Cháu là một nhân viên nhà nước làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. Sau khi đọc bản hướng dẫn trên của Cục quản lý môi trường Y tế, cháu có thắc mắc nhưng chưa được ai giải đáp. Cháu xin được hỏi các cô chú […]

Câu hỏi: Cháu xin chào các cô chú. Cháu là một nhân viên nhà nước làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. Sau khi đọc bản hướng dẫn trên của Cục quản lý môi trường Y tế, cháu có thắc mắc nhưng chưa được ai giải đáp. Cháu xin được hỏi các cô chú 1 số câu hỏi ạ:
1. Theo Văn bản trên, Trung tâm Y tế huyện không còn chức năng tự kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn theo phân cấp quản lý mà là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì. TTYT huyện có vai trò chuyên môn phối hợp phải không ạ?
2. Đề cương báo cáo trong Văn bản trên áp dụng cho các doanh nghiệp, đối với TTYT huyện có phải làm theo đề cương này không ạ? Vì mỗi năm cơ quan cháu đều đón đoàn kiểm tra TTYT tỉnh và báo cáo theo đề cương phụ lục 08 của Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Cháu xin được giải đáp và chân thành cảm ơn!

(Trần Thị Nụ – lienhoanu92@gmail.com)

Trả lời:

          Kính gửi chị Trần Thị Nụ,

Cục Quản lý môi trường y tế xin giải đáp những thắc mắc của chị như sau:

Căn cứ vào Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, ngày 12/02/2018 Cục Quản lý môi trường y tế đã ban hành hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động kèm theo Quyết định số 04/QĐ-MT nhằm mục đích giảm bớt phiền hà cho các cơ sở lao động và tăng tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc về nội dung kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về những tồn tại trong công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp để từ đó cơ quan có thẩm quyền tổ chức thanh tra đối với các cơ sở lao động không tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Đối với câu hỏi 1. Cơ quan của chị là Trung tâm y tế (TTYT) huyện nên không được tự tổ chức kiểm tra tại các cơ sở lao động.

Để thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động thì cơ quan chị phải phối hợp với Phòng y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm (được quy định tại Mục III của Hướng dẫn). Căn cứ vào việc phân tuyến kỹ thuật của Sở Y tế, đối với các cơ sở lao động do TTYT huyện quản lý thì TTYT phối hợp với Phòng Y tế mời các thành viên tham gia đoàn kiểm tra và dự thảo Quyết định, dự thảo Kế hoạch kiểm tra để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, sau đó tiến hành kiểm tra theo các Bước được quy định trong Hướng dẫn. Tuy nhiên, trước khi tiến hành kiểm tra, cơ quan của chị vẫn phải gửi danh sách cơ sở lao động dự kiến kiểm tra lên Sở Y tế để tổng hợp và rà soát tránh trùng lặp giữa tuyến trên và tuyến dưới, giữa 2 ngành Y tế, Lao động.

Đối với câu hỏi 2. Câu hỏi của chị chưa rõ ràng nên không thể trả lời chính xác được. Tuy nhiên, nếu TTYT tỉnh đi kiểm tra chuyên đề về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại đơn vị của chị thì đơn vị chị phải chuẩn bị đề cương báo cáo được ban hành tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động.

Trân trọng cảm ơn chị đã có những câu hỏi về lĩnh vực vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm ...