Cục Quản lý môi trường y tế thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trườngTrong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; từ các hoạt động chuyên môn […]

Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất…
Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, yêu cầu các đơn vị y tế ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt động. Ngay trong buổi giao ban làm việc đầu tuần ngày 05/8/2019, Cục Quản lý môi trường y tế đã có hành động thiết thực, dùng chai thủy tinh thay cho chai nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.


Cục Quản lý môi trường y tế dùng chai thủy tinh thay chai nhựa tại buổi giao ban đầu tuần ngày 5/8/2019.
Việc hạn chế rác thải nhựa đòi hỏi vừa có chính sách sản xuất, phân phối, kiểm soát phù hợp, vừa cần tinh thần tự giác của người dân, bởi việc sử dụng đồ nhựa đã trở thành thói quen ăn sâu vào lối sống của người dân. Bởi thế, toàn thể lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế cũng như cán bộ nhân viên mong muốn việc làm nhỏ nhưng thiết thực này có thể giúp lan tỏa đến toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế nói riêng và toàn thể cộng đồng nói chung hãy chung tay giảm thiểu chất thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, sản xuất rác thải nhựa.

Dùng chai thủy tinh để giảm thiểu chất thải nhựa

Lăng Thúy

Xem thêm ...