Cục Quản lý môi trường y tế thông báo mời thầuTên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án “Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam” Địa chỉ: P404.Tòa nhà vạn phúc 294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1. Số Thông báo mời thầu: 20210429688 2. Tên gói thầu: […]

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án “Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam”

Địa chỉ: P404.Tòa nhà vạn phúc 294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

1. Số Thông báo mời thầu: 20210429688

2. Tên gói thầu: Thuê 01 tư vấn xây dựng hướng dẫn các biện pháp dự phòng và bảo vệ sức khỏe trước tác động của ô nhiễm không khí cho đối tượng là bà mẹ có thai và trẻ em.

–  Loại gói thầu: Tư vấn

–  Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng Hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em trước tác động của ô nhiễm không khí.

–   Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 50, ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến trước 9 giờ 00, ngày 03 tháng 5 năm 2021.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

8. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 03 tháng 5 năm 2021

9. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15’, ngày 03 tháng 5 năm 2021

10. Địa điểm mở thầu: P404.Tòa nhà vạn phúc 294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Xem thêm ...