Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong công tác Quản lý chất thải y tếBệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/4/2007, là bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế với tổng số khoa/phòng là 34, cán bộ/nhân viên của bệnh viện 725 người với số giường bệnh là 600 giường

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, Bệnh viện đã giao công tác quản lý chất thải y tế cho Phó Giám đốc Đinh Đạo phụ trách, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp quản lý chất thải bệnh viện, phối hợp với phòng Hành chính quản trị và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế, nhằm bảo đảm yêu cầu cần thiết nhằm giảm thiểu những tác động của nó, góp phần bảo vệ môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Tại bệnh viện, chất thải rắn thông thường phát sinh trung bình là 100 kg/ngày, chất thải rắn y tế nguy hại (bao gồm chất thải sắc nhọn, giải phẫu và chất thải lây nhiễm) phát sinh trung bình là 30 kg/ngày, chất thải hoá học nguy hại không đáng kể và không có chất thải phóng xạ.

Nhà lưu giữ chất thải Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Chất thải y tế được đựng trong bao bì theo đúng màu quy định, có vạch báo 3/4, hiện tại bao chứa chất thải của bệnh viện dùng màu vàng để đựng chất thải lây nhiễm, màu đen chứa chất thải hóa học nguy hại và phóng xạ, màu xanh để chứa chất thải sinh hoạt thông thường. Vật sắc nhọn được chứa trong hộp đựng vật sắc nhọn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Loại chất thải này được thu gom riêng vào thùng chứa màu vàng cứng, có nắp đậy, có ghi thùng đựng chất thải sắc nhọn. Đối với chất thải giải phẫu từ khoa phẫu thuật được bọc trong hai lớp túi nilon màu vàng trước khi thu gom đến nhà chứa rác. Đối với các chất thải y tế nguy hại có nguy cơ lây nhiễm cao từ phòng xét nghiệm, phòng điều trị người bệnh nhiễm quan trọng, bệnh viện đều thực hiện xử lý ban đầu bằng hóa chất hoặc hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước ở áp suất và nhiệt độ cao trước khi thu gom đến nơi tập trung chất thải.

Chất thải sau thu gom được vận chuyển về nhà lưu giữ của bệnh viện bằng xe đẩy rác. Công tác thu gom chat thải trong Bệnh viện được hợp đồng với Công ty dịch vụ vệ sinh Trường Xanh. Tần suất thu gom hai lần một ngày vào cuối giờ sáng và cuối giờ chiều.

Thùng chứa chất thải tập trung của Bệnh viện

Bệnh viện có nơi lưu giữ chất thải đúng quy định với 2 phòng chứa chất thải y tế nguy hại và chứa chất thải thông thường riêng biệt theo đúng quy định quản lý chất thải của Bộ Y tế. Thời gian lưu trữ chất thải y tế tại nhà lưu giữ không quá 48 giờ và bệnh viện đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam vận chuyển và xử lý chất y tế nguy hại và chất thải thông thường riêng biệt vào các ngày thứ 2 thứ 4 thứ sáu và chủ nhật, đảm bảo thời gian lưu trữ chất thải y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện

Về nước thải, trung bình bệnh viện phát sinh là 210 m3/ngày đêm. Công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải được duy trì thường xuyên, có trang bị hóa chất và phương tiện phòng hộ đầy đủ. Đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tỉnh Quảng Nam với định kỳ kiểm tra 3 tháng/lần tại các hố ga cuối của hệ thống xử lý nước thải nhằm đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý, đồng thời có các giải pháp khắc phục sự cố nếu có, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường cộng đồng xung quanh.

Duy Thành

Xem thêm ...