PHÁP CHẾ - THANH TRA

 • 04/07/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 315/KL-MT ngày 04/7/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 315/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây […]

 • 04/07/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 314/KL-MT ngày 04/7/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 314/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình

 • 04/07/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 313/KL-MT ngày 04/7/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 313/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần Bitexco Nam Long

 • 04/07/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 312/KL-MT ngày 04/7/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 312/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y t, chất lượng […]

 • 21/01/2020

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 106/KL-MT ngày 20/01/2020

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 106/KL-MT ngày 20/1/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại 05 […]