PHÁP CHẾ - THANH TRA

 • 21/01/2020

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 106/KL-MT ngày 20/01/2020

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 106/KL-MT ngày 20/1/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại 05 […]

 • 21/01/2020

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 105/KL-MT ngày 20/1/2020

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 105/KL-MT ngày 20/1/2020 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Công […]

 • 31/12/2019

  Kết luận thanh tra số 1924/KL-MT ngày 31/12/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1924/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu

 • 31/12/2019

  Kết luận thanh tra số 1920/KL-MT ngày 31/12/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1920/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty THHH một thành viên cấp nước Tiền Giang

 • 31/12/2019

  Kết luận thanh tra số 1921/KL-MT ngày 31/12/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1921/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc