Yên Bái hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019Với mục đích nâng cao nhận thức và thực hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và người dân về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường gia đình và cộng đồng để phòng chống dịch bệnh, […]

Với mục đích nâng cao nhận thức và thực hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và người dân về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường gia đình và cộng đồng để phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe góp phần xây dựng Nông thôn mới. Ngày 02/7, Sở Y tế tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND huyện Trấn Yên tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân năm 2019 tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.

Các hoạt động chính được diễn ra trong lễ mít tinh bao gồm truyền thông tại cộng đồng tập trung vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp; hướng dẫn rửa tay với xà phòng đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; treo băng zôn, panô, áp phích có nội dung về ‘‘Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới’’. Ngoài ra, ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các hoạt động truyền thông tại trường học về rửa tay với xà phòng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, thầy cô giáo trong phòng chống dịch bệnh.
Nhân dịp này Sở Y tế cũng đã tặng hơn 300 suất quà gồm xà phòng và nước tẩy rửa cho người dân trong xã.
Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu và nhân dân đã tham gia diễu hành và tổng vệ sinh quanh khu trung tâm xã, các thôn về tổng vệ sinh tại thôn mình, các chủ hộ gia đình trở về gia đình để tổng vệ sinh tại gia đình.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Cán bộ TTYT huyện Trấn Yên hướng dẫn người dân các bước rửa tay bằng xà phòng

Sở Y tế tặng quà nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên


Người dân xã Lương Thịnh tiến hành tổng vệ sinh

Đại biểu và người dân xã Lương Thịnh tham gia diễu hành hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân

Vũ Quyên
(Trung tâm KSBT tỉnh Yên Bái)

Xem thêm ...