Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Unilever sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển bền vững

Unilever sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển bền vững

Ngày 17/12, Unilever đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển bền vững tại Việt Nam (2011-2014). Tham dự buổi lễ có các đối tác chiến lược dài hạn của Unilever Việt Nam bao gồm đại diện Bộ Y Tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, […]

Ngày 17/12, Unilever đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển bền vững tại Việt Nam (2011-2014).

Tham dự buổi lễ có các đối tác chiến lược dài hạn của Unilever Việt Nam bao gồm đại diện Bộ Y Tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các thành viên trong ban cố vấn, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan thông tấn báo chí, các đối tác kinh doanh và khách hàng của Unilever Việt Nam.
Năm 2010, Tập đoàn Unilever công bố Kế hoách Phát triển Bền vững của Unilever, coi đây là trọng tâm và là kim chỉ nam của Chiến lược kinh doanh mới của tập đoàn. Trong đó, tập trung vào 3 trọng tâm là cải thiện vệ sinh và sức khỏe, giảm thiểu chất thải và tiết kiệm nước, nâng cao điều kiện cuộc sống thông qua chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế các hộ nghèo.
Sau ba năm thực hiện kế hoạch, Unilever Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc và đạt được kết quả đáng kể trên cả ba mục tiêu lớn. Cụ thể, đến nay đã có 13,6 triệu người dân được hưởng lợi trực tiếp và 26,7 triệu người dân được hưởng lợi gián tiếp thông qua các chiến dịch giáo dục thay đổi nhận thức, hành vi, cải thiện điều kiện về vệ sinh và sức khỏe; tiết kiệm 348 triệu m3 nước sạch; thu mua 17.000 tấn chè từ các nguồn cung bền vững; hơn 30.000 hộ gia đình đã tiếp cận nguồn vốn tài chính vi mô với tổng số tiền phát vay lên tới 150 tỷ đồng; giúp phát triển kinh doanh, tăng thu nhập và tạo việc làm,…

unilever-so-ket-3-nam-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-ben-vung-24003

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng khen cho công ty Unilever

Cũng tại buổi lễ, Công ty Unilever Việt Nam đã vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam.
Cao Ánh Ngọc