Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Trung tâm Thông tin môi trường y tế

Trung tâm Thông tin môi trường y tế

Trung tâm Thông tin môi trường y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 3105/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. – Tên giao dịch: Trung tâm Thông tin môi trường y tế – […]

Trung tâm Thông tin môi trường y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 3105/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
– Tên giao dịch: Trung tâm Thông tin môi trường y tế
– Tên tiếng Anh: Center for Health Environment Information
– Địa chỉ: P13.05, ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
– Điện thoại: 04 32262240
– Email: trungtamttmtyt@yahoo.com
Trung tâm có đội ngũ cán bộ, viên chức và cộng tác viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Môi trường y tế.
Hoạt động chính của Trung tâm:
– Là đầu mối của Cục Quản lý môi trường y tế trong việc cung cấp các thông tin, truyền thông liên quan đến lĩnh vực môi trường y tế cho các tổ chức và cá nhân.
– Thường xuyên tổ chức các lớp Huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu (Trung tâm đã được Cục An toàn lao động cấp giấy chứng nhận số 64/2014/GCN ngày 01/10/2014 là đơn vị đủ điều kiện huấn luyện và cấp chứng chỉ Huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động).
– Tổ chức các lớp tập huấn về Quản lý chất thải y tế cho các đối tượng tại các cơ sở y tế trên địa bàn các tỉnh, thành phố có nhu cầu trong cả nước.
– Thực hiện dự án, chương trình về lĩnh vực vệ sinh môi trường, nước sạch vệ sinh nông thôn, quản lý chất thải y tế…
– Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về lĩnh vực Nước sạch và vệ sinh môi trường.
– Thực hiện các dịch vụ về môi trường có liên quan sức khỏe cộng đồng.
30.11.201530.11.1.2015

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách tại tỉnh An Giang và Quảng Bình
30.11.6.2015

30.11.2.2015
Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách tại tỉnh Vĩnh Long và Cà mau
30.11.5.2015

30.11.7.2015
Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại tỉnh Đồng Nai và Thanh Hóa
30.11.3.201530.11.4.2015
Tập huấn Cấp nước và trữ nước an toàn tại hộ gia đình cho bà con nhân dân tại Hà Tĩnh