Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế tỉnh Tiền Giang năm 2016

Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế tỉnh Tiền Giang năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-BYT ngày 03/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư  về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong ngành Y tế; […]

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-BYT ngày 03/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư  về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong ngành Y tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Từ ngày 16- 17/6/2016, Trung tâm thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho hơn 60 cán bộ là Lãnh đạo, quản lý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ Hội đồng bảo hộ lao động các đơn vị trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tham dự  lớp huấn luyện về phía Sở Y tế có Ông Nguyễn Thanh Linh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và đại diện phòng nghiệp vụ y của Sở, về phía Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế  có Ông Đỗ Văn Thành, Giám đốc Trung tâm và các giảng viên đến từ Cục Quản lý môi trường y tế, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện cho ban tổ chức Ông Nguyễn Thanh Linh, Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc lớp huấn luyện. Trong bài phát biểu Ông Linh đã đưa ra thực trạng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế và những vấn đề đang còn tồn tại ở các cơ sở y tế như việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động chưa thường xuyên, số người lao động được huấn luyện chiếm tỷ lệ thấp; việc kiểm định định kỳ các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn hạn chế; việc cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế chưa được quan tâm thường xuyên vì vậy các học viên cần tiếp thu kiến thức để khi về đơn vị vận dụng vào thực tế.

 29.6_2

 Ông Nguyễn Thanh Linh Phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang phát biểu tại lớp huấn luyện

 Nội dung giảng dạy của lớp huấn luyện giới thiệu các chuyên đề (1) Thực trạng công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ sở y tế; (2) Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chế độ chính sách đối với người lao động; (3) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; (4) Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn- vệ sinh lao động; (5) Quản lý sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp; (6) Quản lý vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; (7) Hướng dẫn vận hành thang máy; (8) Hướng dẫn sử dụng điện an toàn tại các cơ sở y tế; (9) Hướng dẫn sử dụng, vận hành an toàn các thiết bị áp lực trong ngành y tế.

29.6_1

Học viên tham gia lớp Huấn luyện

 Trong quá trình tham gia lớp huấn luyện, các học viên đã nghiêm túc học tập, những vấn đề chưa rõ các giảng viên đã giải thích và hướng dẫn cụ thể. Kết thúc lớp huấn luyện học viên đã hoàn thành bài kiểm tra kiến thức đầu ra để cấp giấy chứng nhận theo quy định, kết quả có 29 học viên xếp loại giỏi, 31 học viên xếp loại khá.

 

 Duy Thành

 

Trung tâm Thông tin môi trường y tế thường xuyên mở lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong ngành y tế. Các đơn vị, địa phương có nhu cầu xin liên hệ: Trung tâm Thông tin môi trường y tế- Cục Quản lý môi trường y tế, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37368837- 0934393989;Email:trungtamttmtyt@gmail.com.