Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Môi trường LĐ – Bệnh nghề nghiệp / Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Chi tiết xin tải Thông tư tại đây: Thông tư 19/2016/TT-BYT

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Chi tiết xin tải Thông tư tại đây: Thông tư 19/2016/TT-BYT

Tin liên quan
Xem nhiều