Home / Môi trường cơ sở y tế / Thông tin về hoạt động quản lý chất thải y tế

Thông tin về hoạt động quản lý chất thải y tế

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Cục quản lý môi trường y tế có công văn số 1646/MT-YT về việc thông tin về hoạt động quản lý chất thải y tế gửi Tạp chí Điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam . Chi tiết như sau:  

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Cục quản lý môi trường y tế có công văn số 1646/MT-YT về việc thông tin về hoạt động quản lý chất thải y tế gửi Tạp chí Điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam . Chi tiết như sau:

Cv gửi Tạp chí điện tử MT&ĐT VN

 

Tải văn bản