Home / Môi trường cơ sở y tế / Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề về lĩnh vực môi trường y tế

Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề về lĩnh vực môi trường y tế

Ngày 29/7/2016, Cục Quản lý môi trường y tế đã có Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề về lĩnh vực quản lý môi trường y tế, nhằm ghi nhận những đóng góp của Hệ Y tế dự phòng trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sứ khỏe nhân […]

Ngày 29/7/2016, Cục Quản lý môi trường y tế đã có Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề về lĩnh vực quản lý môi trường y tế, nhằm ghi nhận những đóng góp của Hệ Y tế dự phòng trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sứ khỏe nhân dân.

Buổi Hội thảo khoa học được Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức, dự kiến vào 20/10/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Đại diện lãnh dạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Viện, Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Cục Quản lý môi trường y tế xin thông báo và kính mời đơn vị, cá nhân gửi bài tham gia Hội thảo khoa học chuyên đề vào thời gian trên (Các bài tham gia Hội thảo sẽ được đăng trên tạp chí Y học dự phòng).

Chi tiết Thông báo, tải tại đây: TBao 746-TB-MT

Tin liên quan
Xem nhiều