Home / Môi trường cơ sở y tế / Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế

  Công văn số 499/MT-YT ngày 1/6/2017 V/v tham gia cuộc thi Tìm hiểu về Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế:   http://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2017/06/CV-to-chuc-cuoc-thi-.pdf

Thể lệ cuộc thi

 

Tải văn bản

Công văn số 499/MT-YT ngày 1/6/2017 V/v tham gia cuộc thi Tìm hiểu về Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế:   http://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2017/06/CV-to-chuc-cuoc-thi-.pdf

Tin liên quan
Xem nhiều