Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Môi trường LĐ – Bệnh nghề nghiệp / Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg  ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an […]

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg  ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Công văn số 398/KH-BCĐTƯ ngày 24/01/2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động Trung ương. Ngày 28/02/2018 Bộ Y tế ban hành công văn số 1123/BYT-MT V/v tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

CV hướng dẫn Tháng hành động ATVSLĐ 2018

 

Tải văn bản

Tin liên quan
Xem nhiều