Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Phòng chống thương tích / Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em

Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em

Ngày 17/7/2017 Bộ Y tế có công văn số 4029/BYT-MT v/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em gửi Sở Y tế các tỉnh thành phốtrực thuộc Trung Ương  

Ngày 17/7/2017 Bộ Y tế có công văn số 4029/BYT-MT v/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em gửi Sở Y tế các tỉnh thành phốtrực thuộc Trung Ương

Cong van TT Nguyen Thanh Long tang cuong duoi nuoc

 

Tải văn bản