Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tếNhằm góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua: Cải thiện nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế ở Việt Nam; Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các cán bộ […]

Nhằm góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua:

Cải thiện nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế ở Việt Nam;

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các cán bộ đang và sẽ công tác trong lĩnh vực y tế, các cấp lãnh đạo, các cơ quan truyền thông và cộng đồng về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế;

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi tài liệu truyền thông về Quản lý chất thải y tế:

https://drive.google.com/drive/folders/0B4fFzWPUn3RLdlNOaEZSeDljQVU?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0B4fFzWPUn3RLeWt4ZnVzNndlSXM

 

 

Xem thêm ...