Tài liệu phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) dành cho Phương tiện và người điểu khiển phương tiện1.1. Hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID – 19 đối với phương tiện và người điểu khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa   1.2. Khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng   1.2. Infographics

1.1. Hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID – 19 đối với phương tiện và người điểu khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa

829BYT-MT ngày 2122020

 

Tải văn bản

1.2. Khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Cong van 1357-BYT-MT 18.3.2020 Huong dan cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng (1)

 

Tải văn bản

1.2. Infographics

Xem thêm ...