Tài liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với Chung cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch1.1. Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch   1.2. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư   1.3. Infographics

1.1. Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch

cv 831 BYT-MT 21 2 2020-đã gộp

 

Tải văn bản

1.2. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư

cvb-2020-1364-1

 

Tải văn bản

1.3. Infographics

Xem thêm ...