Rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt NamNgày 29/01/2018 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 02/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng của công ty TNHH Thanatkorn  Việt Nam, cụ thể như sau:  

Ngày 29/01/2018 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 02/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng của công ty TNHH Thanatkorn  Việt Nam, cụ thể như sau:

QĐ rút số lưu hành

 

Tải văn bản

Xem thêm ...