Home / Quản lý hóa chất / Rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ngày 29/01/2018 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 02/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng của công ty TNHH Thanatkorn  Việt Nam, cụ thể như sau:  

Ngày 29/01/2018 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 02/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng của công ty TNHH Thanatkorn  Việt Nam, cụ thể như sau:

QĐ rút số lưu hành

 

Tải văn bản

Tin liên quan
Xem nhiều