Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt khuẩn Gencide INgày 27/09/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 307/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt khuẩn Gencide I ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký […]

Ngày 27/09/2019 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Quyết định số 307/QĐ-MT về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt khuẩn Gencide I ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng , diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, cụ thể như sau:

QD 307

Xem thêm ...